TOBA architecten en ingenieurs
Print E-mail
[a]   [reset]   [A]

disclaimer

Door deze website van TOBA architecten & ingenieurs – in het vervolg kortweg TOBA – te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid
TOBA heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunnen echter géén rechten worden ontleend. TOBA aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. TOBA behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen.

Informatie van derden
TOBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. TOBA is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.

Email gebruik
Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e-mails bij TOBA vertrouwelijk worden behandeld, het niet geheel uitgesloten is, dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. TOBA kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De gegevens (naam, adres, telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door TOBA.

De informatie verzonden met een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

The information contained in communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is adressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby (a): notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action with respect to the content of this information is strictly prohibited and may be unlawful, and (b): kindly requested to inform the sender immediately and destroy any copies.

Bijlage en tekeningen
De digitale tekening die u krijgt aangeleverd, is een kopie van het origineel en dient uitsluitend als onderlegger voor uw werkzaamheden. Deze digitale gegevens en de drager van deze informatie blijven te allen tijde eigendom van TOBA. Deze digitale gegevens mogen niet worden vermenigvuldigd en TOBA behoudt zich alle rechten voor.
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat deze digitale tekening gebruikt kan worden voor het aangeven van de gegevens en voor het maken van afdrukken ten behoeve van het project, maar dat de gegevens en basisuitgangspunten inclusief de onderhoek zonder onze schriftelijke toestemming geenszins aangepast, gewijzigd of verwijderd mogen worden.

TOBA draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen.
(ontvanger) mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.
Het auteursrecht berust bij TOBA.
(ontvanger) mag de informatie niet wijzigen of kopieëren zonder schriftelijke toestemming van TOBA.

laatste nieuws
 

1 maart 2012
SamenBouwen in Bodegraven CPO project

U heeft vast wel eens gedacht: zou ik niet mijn eigen woning kunnen bouwen? TOBA architecten & ingenieurs biedt u de SamBo-mZou u willen weten wat de mogelijkheden zijn om in een groep, samen, uw eigen woning te bouwen op Weideveld in Bodegraven?
lees meer...