TOBA architecten en ingenieurs
/ bureau / BNA
Print E-mail
[a]   [reset]   [A]

BNA

De BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, is de enige algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten. Doel van de BNA is het stimuleren van de ontwikkeling van de bouwkunst en het bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden.

Gedragsregels van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, de beroepsvereniging van architecten, bepalen hoe de leden beroepsmatig handelen en zich tegenover de samenleving, hun opdrachtgevers en hun collega’s gedragen.

Onverminderd de rechten en plichten die voortvloeien uit het lidmaatschap van de BNA houdt TOBA zich aan deze Gedragsregels en de nationale regels van het land waarin het beroep wordt uitgeoefend.

TOBA is gehouden de opdrachtgever onafhankelijk en deskundig in een vertrouwenspositie als adviseur terzijde te staan. TOBA behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen, in het besef niet alleen verantwoordelijk te zijn jegens de opdrachtgever, maar ook tegenover de samenleving, de omgeving en de collega’s.

TOBA is sinds 2006 lid van de BNA. Binnen het bureau is de heer ir. M.B.J. Tromp geregistreerd architect lid BNA. ir. M.B.J. Tromp is tevens ingeschreven in het architectenregister.

BNA logo grootlogo architectenregister

laatste nieuws
 

1 maart 2012
SamenBouwen in Bodegraven CPO project

U heeft vast wel eens gedacht: zou ik niet mijn eigen woning kunnen bouwen? TOBA architecten & ingenieurs biedt u de SamBo-mZou u willen weten wat de mogelijkheden zijn om in een groep, samen, uw eigen woning te bouwen op Weideveld in Bodegraven?
lees meer...